Polityka prywatności PROFILY

 1. REGULAMIN/INSTRUKCJA
 2. Aplikacja Profily określa predyspozycje zawodowe użytkownika, bada jego mocne i słabe strony oraz proponuje najlepsze zawody na podstawie analizy próbki pisma ręcznego. Algorytm aplikacji oparty jest na zasadach grafologii, czyli grafologicznej analizy pisma ręcznego, dzięki czemu potrafi wykryć dominujące cechy pisma danego użytkownika, określić ich procentową siłę i na tej podstawie przyporządkować cechy charakteru oraz predyspozycje do odpowiedniego zawodu. Badanie takie można traktować z dużą dozą dokładności, bo pismo każdego człowieka jest unikalne niczym odcisk palca. Przyjmuje się, że skuteczność metody wynosi około 80% co jest wynikiem porównywalnym z metodą Acessement Center używaną w badaniu predyspozycji pracowników korporacji. Aplikacja umożliwia także kontakt użytkownika z doradcą zawodowym, nauczycielem, psychologiem, coachem w celu dalszej pracy nad predyspozycjami, np. w kierunku opracowania ścieżki kariery.

  Do korzystania z aplikacji wystarczy dowolny smartfon z aparatem fotograficznym oraz zainstalowaną przeglądarką internetową. Aby przygotować próbkę należy napisać na czystej, białej kartce formatu A4 kilka dowolnych zdań, a następnie sfotografować próbkę, zwracając uwagę na ułożenie kartki na kontrastowym tle, zachowaniu na zdjęciu wszystkich jej brzegów oraz odpowiednią ostrość zdjęcia. Tak przygotowaną próbkę należy wgrać do algorytmu aplikacji, a po chwili zostanie zaprezentowany wynik w postaci zaproponowanych zawodów wraz z opisem oraz listy pozytywnych i negatywnych cech sprofilowanego użytkownika.

 3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W PROFILY
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelska Fundacja Rozwoju z siedzibą w Lublinie (20-111) przy ul. Rynek 7, NIP 712-10-06-293, KRS 0000052371, REGON 430032613;
  2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji praw pisząc na adres naszej siedziby: 20-111 Lublin, ul. Rynek 7 lub mailowo: iod@lfr.lublin.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci:
   • dla doradców: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz miasta i województwa zamieszkania przetwarzane będą w celu umieszczenia na naszej stronie www.profily.pl, by umożliwić udostępnianie profilu osobom chcącym skorzystać z doradztwa zawodowego na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • dla użytkownika aplikacji: próbka pisma i nr telefonu przetwarzane będą w celu określenia predyspozycji zawodowych i zaproponowanie dla Pani/Pana potencjalnych zawodów na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, zakończenia projektu bądź na podstawie przepisów archiwizacyjnych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, jakim jest Prezes UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.
  11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 5. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
 6. Profily może pozyskiwać informacje o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez wpisy w formularzach, zapisywanie ciasteczek i gromadzenie logów serwera.

  Może się zdarzyć, że dobrowolnie podane przez użytkownika informacje w formularzach, np. wyszukiwania, będą zbierane. Ponadto mogą zostać zapisane informacje o połączeniu, np. adres IP. Dane te nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody użytkowników. Dane wpisywane w formularzach mogą być przetwarzane tylko w celu wynikającym z funkcji tego formularza, np. wyszukiwania informacji na stronie. Dane z formularzy mogą być przekazane podmiotom realizującym usługi zewnętrzne, np. płatności.

  Profily korzysta z ciasteczek, czyli danych w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika i przeznaczone do pełnego korzystania z Profily. Ciasteczka zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ciasteczka mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk w celu ulepszanie struktury i zawartości strony Profily. Mogą być też niezbędne do utrzymania sesji użytkownika na stronie. Jeśli użytkownik nie dokona ręcznie zmian w ustawieniach swojej przeglądarki, to pliki ciasteczek będą zapisywane domyślnie. Można jednak wyłączyć ich automatyczne zapisywanie oraz skasować w dowolnej chwili. Niestety, może to wpływać na działanie niektórych funkcjonalności Profily. Pliki ciasteczek zapisane w urządzeniu użytkownika, mogą być wykorzystywane przez reklamodawców współpracujących z Profily, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia dopasowanych reklam.

  Ponadto niektóre informacje mogą być zapisywane są na serwerze, ale są one wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania. Zapisywane są wtedy adresy URL, czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji użytkownika, informacje o błędach, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, w przypadku gdy przejście do Profily nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Profily. Dane te nie są nikomu udostępniane, chyba że wymagają tego odpowiednie przepisy prawa. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, mogą być udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

  • przeglądarka Internet Explorer;
  • przeglądarka Mozilla Firefox;
  • przeglądarka Chrome;
  • przeglądarka Safari;
  • przeglądarka Opera;


  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.