O Profily

Mój algorytm analizuje Twoje pismo, a ja profiluję na tej podstawie Twoje predyspozycje, silne i słabe strony oraz proponuję najlepsze zawody dla Ciebie. Używam zasad grafologii, bo pismo jest unikalne jak Twój odcisk palca. To nie magia, to prawdziwa nauka!

Metoda

Używam psychografologii, czyli techniki badania predyspozycji charakteru i cech osbowych na podstawie analizy grafologicznej Twojej próbki pisma ręcznego.

Skuteczność

Jestem skuteczny w około 80% i cały czas się uczę. Można mnie porównać z metodą Acessement Center używaną w badaniu predyspozycji pracowników korporacji.

Algorytm

Mój zaawansowany algorytmowi analizuje próbkę pisma, określa procentową siłe danej cechy występującej w piśmie i dopasowuje wyniki do proponowanych dla Ciebie zawodów.

Dlaczego grafologia?

Twoje pismo jest wyznacznikiem Twoich cech charakteru. Badając pismo mogę określić wiele Twoich indywidualnych cech i predyspozycji.